Valpar

Copyright © All Rights Reserved

Kennel Lakelover's

Valpar - information

 

Vi har uppfödning av två raser, bolognese och lagotto romagnolo. Som valpar är de, liksom valpar av alla raser, oemotståndliga och det är lätt att falla för en valp.

Är du intresserad av en valp från vår kennel? Glöm inte att valpen oavsett ras snart kommer att växa upp samt att både valp, unghund och vuxen hund kräver mycket tid och engagemang av dig som ägare.

 

Vi hälsotestar samtliga våra avelsdjur och använder endast sunda hundar i vår avel. Vi är medlemmar i Svenska Kennelklubben, SKK, och följer dess grundregler. Vi är även medlemmar i rasklubben för bolognese - Bichon Bolognese & Havannas Club samt rasklubben för lagotto romagnolo - Svenska Lagotto Romagnoloklubben och följer respektive klubbs avelspolicy.

 

Uppföljning av vårt avelsarbete är viktigt för oss som uppfödare men även för utvecklingen av våra raser. Genom att följa upp våra valpkullar och utvärdera resultaten får vi som uppfödare information om vad respektive kombination har gett vår ras samt ger oss möjlighet att förhindra spridning av ärftliga sjukdomar. För att vi ska kunna utföra denna utvärdering och även i framtiden föda upp friska hundar - någonting som inte bara är viktigt för oss utan även för dig som valpköpare ställer vi vissa krav på dig som köper valp av oss.

 

  • För bolognese gäller att hunden ska genomföra patellaundersökning efter det att den har fyllt ett år.
  • För lagotto gäller att hunden ska genomföra höftledsröntgen efter det att den fyllt ett år.
  • För bägge raser är det önskvärt att hunden genomför ögonlysning. Undersökningen ska alltid vara gjord innan hunden används i avel men även om din hund bara är tänkt som sällskap är det önskvärt att den genomför undersökningen.
  • För bägge raser är det önskvärt att hunden deltar på officiell utställning vid åtminstonne ett tillfälle, vi hjälper dig självklart med det ifall ni själva inte vill visa er hund.
  • För bägge raser är det önskvärt att hunden genomför BPH, Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund.

 

Genom att du som valpköpare hjälper oss med att utföra dessa hälsoundersökningar på din hund ökar våra möjligheter att tidigt upptäcka eventuella ärftliga sjukdomar hos våra raser och därmed förhindra att de sprids vidare. En exteriörsbedömning på officiell utställning ger inte bara en fingervisning om hur hunden ser ut exteriört gentemot rasstandarden utan är även ett kvitto på att hunden har uppfört sig i utställningsringen där den har blivit hanterad av en främmande människa. Ett genomfört BPH ger information om hur hunden uppför sig i olika situationer och är ett värdefullt verktyg för oss uppfödare vid utvärdering av våra valpkullar.

 

Vår målsättning är att föda upp sunda och friska hundar med en exteriör och ett temperament som motsvarar respektive rasstandard.

 

Känner du att du kan ställa upp på dessa villkor och är intresserad av en valp är du välkommen att kontakta oss för mer information.

Valpar

Information

Planerade valpkullar

Aktuell valpkull (Bolognese)

 

 

Tidigare valpkullar

Statistik

A-kullen (Bolognese)

B-kullen (Bolognese)

C-kullen (Lagotto)

D-kullen (Bolognese)

E-kullen (Bolognese)

F-kullen (Bolognese)

G-kullen (Bolognese)

I-kullen (Bolognese)